Inhoud

 
 
border
border
 
externe links
 
border   border
border
border
 
gerelateerde pagina's
 
Veel gestelde vragen
Bronnen
border   border

TIPS

border
border
 

Het Kyoto Akkoord

 
border   border
border   border
 

Het Kyoto akkoord, ook wel het Kyoto protocol genoemd, is een intergovernementale overeenkomst tussen landen die er zich toe verbinden de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Het Kyoto protocol werd getekend door meer dan 160 landen, die samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 55% van de uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld. Die landen verbinden zich ertoe om tegen 2010 hun uitstoot van broeikasgassen met 5% te verminderen vergeleken met 1990. Hoewel dit op zich niet zoveel lijkt, komt dat neer op een verschil van 29% met wat in 2010 zou worden uitgestoten moesten er geen maatregelen genomen zijn.

Het Kyoto akkoord laat ruimte voor het verhandelen van tekorten of surplussen. Dit wil zeggen dat een land dat de afgesproken 5% niet zal halen, de overschot mag kopen van een ander land om niet onderhevig te zijn aan sancties. Verschillende handelsorganisaties zijn opgericht voor het verhandelen van deze overschotten of surplussen.

Ook kunnen landen die ervoor kiezen, gegroepeerd worden in een cluster van landen, die samen de vermindering moeten bereiken. De Europese Unie heeft ervoor gekozen om als een cluster te worden beschouwd.

 
border   border