Inhoud

 
 
border
border
 
externe links
 
border   border
border
border
 
gerelateerde pagina's
 
Veel gestelde vragen
Bronnen
border   border

TIPS

border
border
 

Global Warming - Oplossingen?

 
border   border
border   border
 

Zijn er wel oplossingen voor global warming?

Vele landen investeren vandaag de dag in het vinden en toepassen van mogelijke oplossingen voor het opwarmen van de aarde. Er zijn verschillende meningen over de beste toepassing van de mogelijke oplossingen, maar bijna alle bedachte oplossingen houden in dat de broeikasgassen in de atmosfeer verminderd moeten worden. Twee belangrijke punten zijn hierin te onderscheiden.

 

  • Efficiënt gebruiken van energie. Besparing van energie door middel van verbeterde efficiëntie heeft verscheidene voordelen. Ten eerste is er de kostenbesparing voor de eindgebruiker, zonder dat die beschikking heeft over een verminderde hoeveelheid energie. Vele maatregelen zijn hiervoor al genomen door de regering, maar die bevonden zich vooral op het vlak van de industrie. Er wordt verwacht dat de wetgeving voor particulieren op dat vlak ook zal strenger zal worden, met een nieuwe energieprestatienorm. Het meest voor de hand liggende middel om als particulier de energie-efficiëntie te verbeteren, is isolatie.
  • Alternatieve energiebronnen, en meer bepaald, het aanboren van energie waarvan de produktie geen of minder uitstoot van koolstofdioxide met zich meebrengt. Voorbeelden hiervan zijn zonneënergie en windenergie.

Hoewel de term oplossing van toepassing is, is die op zich misleidend. De maatregelen hierboven vermeld, zouden de opwarming van de aarde niet voorkomen, maar de intensiteit daarvan verminderen en waarschijnlijk de duur ervan verkorten.

 
border   border